“Türk-İran Sinema Afişlerinde Kültürel Yaklaşımlar”


Creative Commons License

CANDEMİR T., Candemir T., SÜLÜN E. N., ALKANDEMİR D.

38. ICANAS Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi,, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.159-179

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.159-179
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this work is the detailed inquiry of  cultural patterns in graphical style in Turkish-Iranian  Posters .That is ,especially  in the design of cultural posters  , the visual values of created units  upon the senerio  gets the artial- historical values by means of the suitibailty of the film’s subject and its reaching to the graphical design criteria.

       Culture is the general manner of the society’s living style and the  gathering of the society’s thinking and percepting.The importance of this in this work is the transformation of the thinking and living to the  coming generation. Iran which is going ahead by means of  the cutural traditions having been lived for thousands of years  in the living - mass with its  produced social prohibitions ,the presurre upon the women and the children  and the years having been lived in pain and also with the literal language of its  has managed to create an effective cinema language. Even it isn’t the same ,Turkey  lived the similar process in its past and created its own iconography.

        In this work it is emphasised that an artial  language having   very different  visual culture can  declare itself with the art invented by the west so well.It is going to be pointed out that the effects of the socio-economical  change and directing  lived in 1980’s on the cinema and the reflection of this on the posters’ elements ,especially the units formed by the cultural elements . Finally, the posters of Turkish-Iranian cinema and the relative analysis through visual cultural perspective   are  going to show up  beneficial clues about cultural neighbourhoods and differences .

            Key Words:Poster, Cinema ,Culture

Bu çalışmanın amacı; Türk ve İran sinema afişlerindeki kültürel unsurlarının grafik dilinde anlatımının irdelemesidir. Bunun nedeni, özellikle kültürel anlatımı içeren afişlerin tasarımında; senaryoya uygun olarak yaratılan imgelerin göstergesel değerlerinin, filmin konusuna uygunluğu ve estetik değerlerle grafik tasarım kriterlerine ulaşması ile sanatsal - tarihi bir değer kazanmasıdır.

Kültür, toplumun duyuş ve düşünüş birliği, geleneksel yaşayış biçiminin getirdikleridir. Bunun çalışmamız açısından önemi, düşünce ve sanat varlıklarının sonraki kuşaklara iletmesidir. Ürettiği toplumsal yasaklar, kadınlara ve çocuklara uyguladığı baskı vb. yaşam karmaşasında binlerce yıllık kültürel geleneğinden yola çıkan İran; yaşadığı sancılı süreçlerden ve edebiyatından yola çıkarak dikkatleri üzerine çeken bir sinema dili oluşturmayı başarmıştır. Aynı olmasa da geçmişde de benzer bir kültürel süreç yaşayan Türkiye de kendi ikonografisini oluşturmuştur.

Bu çalışmada üzerinde durulan nokta görsel kültürü çok farklı olan bir sanat dilinin, Batının icadı olan bir sanat ile kendini bu kadar iyi ifade etmesidir. 1980’lı yıllardan günümüze geçirdiği sosyo-kültürel değişim ve yönelimlerin, sinemalarına etkileri ve bu etkilerin film afişlerinde yer alan imgeleri üzerinde izlenerek, özellikle kültürel imgelerle oluşturulan öğeler üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda Türk ve İran sinema afişleri, görsel kültür persepektifinden karşılaştırmalı analizler ve bize kültürel komşuluklar veya ayrılıklar hakkında yararlı ipuçları sunacaktır.

Anahtar kelimeler: Afiş, Sinema, Kültür