INTERN NURSING STUDENTS’ EXPERIENCE OF CLINICAL MEETING WITH PEDIATRIC CANCER CARE DURING COVID-19 PANDEMIC: A QUALITATIVE STUDY


Gürcan M., Atay Turan S.

3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 October 2022, pp.183-184

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.183-184
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: This study aimed to describe the experiences and expectations of undergraduate nursing students undergoing their first pediatric oncology clinical training in Turkey.

Design: A descriptive qualitative research design was used.

Setting: The research site was a faculty of nursing in Turkey.

Participants: The sample consisted of 14 final-year (intern) students (10 females and 4 males) enrolled in their first pediatric oncology clinical training.

Methods: Qualitative data were collected via individual interviews conducted between April and June 2021 using a semi-structured format. All interviews were digitally recorded and transcribed verbatim. Content analysis was used to analyze the data.

Results: Three main themes with related sub-themes concerning the experiences and expectations of nursing students emerged: ‘encountering challenges in the clinical environment,’ ‘nursing students’ pathways toward coping with difficulties,’ and ‘expectations and wishes regarding the clinical training.’

Conclusions: The study revealed that students felt they lacked appropriate communication skills and care behaviors in the pediatric oncology clinic. Their learning process was negatively affected by the COVID-19 pandemic. Students require strong support from lecturers and nurses. Understanding the experiences and expectations of nursing students about pediatric oncology clinics is important for lecturers to develop special educational strategies that may affect students’ future career choices. The findings of this study may increase awareness of this issue for lecturers, pediatric oncology nurses and students.

Amaç: Bu çalışma, COVID-19 pandemisi sırasında klinik uygulama eğitimine ara verilen intörn hemşirelik öğrencilerinin klinikte pediatrik kanser bakımıyla tanışma deneyimlerini belirlemeyi amaçlamıştır.

Yöntem: Bu çalışmada, tanımlayıcı nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışma verileri Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde toplanmıştır. Örneklem grubu, ilk kez pediatrik onkolojide klinik uygulamaya çıkan 14 (10 kız ve 4 erkek) 4. sınıf (intörn) öğrencilerden oluşmuştur. Veri toplama yarı yapılandırılmış bir format kullanılarak Nisan-Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Nitel veriler bireysel görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Tüm görüşmeler dijital olarak kaydedilmiştir ve kelimesi kelimesine yazıya aktarılmıştır.

Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Yapılan nitel analiz sonunda 4. sınıf (intörn) hemşirelik öğrencilerinin deneyimleri ile ilgili: ‘‘klinik ortamda karşılaşılan zorluklar’’, ‘‘hemşirelik öğrencilerinin zorluklarla baş etme yolları’’ ve ‘‘klinik uygulamaya ilişkin beklenti ve istekler’’ olmak üzere alt temaları olan üç ana tema elde edilmiştir.

Sonuçlar: Çalışma, öğrencilerin pediatrik onkoloji kliniğinde uygun iletişim becerilerinde ve bakım davranışlarında eksiklik hissettiklerini göstermektedir. Öğrenme süreçleri COVID-19 pandemisinden dolayı olumsuz etkilenmiştir. Öğrenciler, bu zorlu süreçte verimli bir eğitim alabilmek, gelişebilmek ve etkin baş edebilmek için öğretim elemanlarının ve hemşirelerin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Hemşirelik öğrencilerinin pediatrik onkoloji klinikleriyle ilgili deneyimlerini ve beklentilerini anlamak, öğretim elemanlarının öğrencilerin gelecekteki kariyer seçimlerini etkileyebilecek özel eğitim stratejileri geliştirmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın bulguları, öğretim elemanları, pediatrik onkoloji hemşireleri ve öğrenciler için bu konudaki farkındalığı artırabilir.