Erzurum Yöresindeki Buzağılarda Doğmasal Anomalilerin Görülme Sıklığı ve Sağkalım Oranları.


Creative Commons License

Kaya M., Okumuş Z., Doğan E., Yanmaz L. E.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.25, pp.83-93, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, prevalence, prognosis, and survival rate were determined in 97 newborn calves that are in different breed, age and gender, with congenital malformations, brought to veterinary surgery clinic in Erzurum between January 2004 and June 2011. The congenital malformations were the most commonly observed in the muscle-skeleton system (59.79%), followed by the digestive (27.84%), urinary (7.22%) and nervous (3.09%) systems. The prevalence of multiple-system malformations was 2.06%. Considering prognostic classification, prevalance of semi-lethal, lethal and non-lethal malformations that do not cause any functional disability was 50.52, 46.39 and 3.09%, respectively. Depending upon the anomaly type and prognosis status, animals were subjected to supportive bandage (n = 29), surgical intervention (n = 52) or euthanasia (n = 12). The calves with malformations that do not cause dysfunction (n = 3) and calf with metatarsal flexural-torsional deformity (n = 1) were untreated. Out of 52 cases that were undergone different surgical interventions, 41 succeeded to survive. Considering all cases, the mean survival rate was 76.29%.

Bu çalışmada, Ocak 2004 - Haziran 2011 yılları arasında kliniğimize getirilen farklı ırk, yaş ve cinsiyetteki 97 buzağıda belirlenen doğmasal anomalilerin görülme sıklığı, prognozu ve sağkalım oranları değerlendirildi. Doğmasal anomaliler en çok kas-iskelet sisteminde (% 59,79) görülürken, bunu sindirim (% 27,84), üriner (% 7,22) ve sinir (% 3,09) sistemlerinde görülen anomaliler izledi. Çoklu sistem anomalilerinin görülme oranı % 2,06 olarak saptandı. Prognoz bakımından olguların % 50,52’si semi-letal, % 46,39’u letal ve % 3,09’u fonksiyon bozukluğuna neden olmayan anomaliler olarak belirlendi. Anomali ve prognozun durumuna göre olgulara destekli bandaj (n = 29), cerrahi girişim (n = 52) veya ötenazi (n = 12) uygulandı. Fonksiyon bozukluğuna neden olmayan anomaliler (n = 3) ile metatarsal fleksural-torsiyonel deformite görülen bir buzağıya ise müdahale edilmedi. Farklı cerrahi girişimde bulunulan 52 olgunun 41’inde olumlu sonuç elde edildi. Tüm olgular dikkate alındığında sağkalım oranı % 76,29 olarak belirlendi.