BİR PROJE, BİR SERGİ; “HİTİT RİTÜELLERİ* ONE PROJECT, ONE EXIBITION; “HITTITE RITUALS


Creative Commons License

CANDEMİR T., TOPCUOĞLU Ü. I.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar, vol.9, no.44, pp.632-646, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 44
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar
  • Journal Indexes: Linguistics & Language Behavior Abstracts
  • Page Numbers: pp.632-646
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The project with the name ‘’An Interdisciplinary approach with the neorealistic view in contemporary art and design: The Hittites and their rituals’’ is an interdisciplinary and intercultural project which discusses cultural memory and cultural heritage through contemporary art&design. As a concept, the project suggests to comment the fiction arguments which occur flowtransformation-illusion concepts with the view of neorealistic approach and Fluxus reasoning. The relation between the samples of past beliefs and rituals on Hittite epigraphs and today’s beliefs and rituals create a paradox. This paradox is reshaped and acquired a new dimension with splitting the natural life, alienation and being marginalized. The purpose of this study is to re-draw attention, question and create awareness about rituals and beliefs which are important components of cultural memory and cultural heritage by an interdisciplinary approach within the context of comtemporary art& design. All the works of artists has been analysed with "Hittite Rituals" mixed exhibition which has been conducted in scope of the project.

Keywords: Contemporary Art, Design , Cultural Memory, Hittites, Hittites Rituals. 

“Yeni Gerçekçi Bakışla Çağdaş Sanat-Tasarımda Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Hititler ve Ritüelleri” isimli proje, kültürel belleği ve kültürel mirası çağdaş sanat-tasarım aracılığıyla ele alan disiplinlerarası ve kültürlerarası bir projedir. Proje konsept olarak akış – dönüşüm - yanılsama kavramlarından oluşturulan kurmaca savların, Yeni Gerçekçi bakış açısıyla ve Fluxus mantığıyla yorumlanmasını önermektedir. Tarihte inanç ve ritüellerin Hitit tabletlerdeki örnekleri bulunarak günümüzde ki inanç ve ritüellerle ilişkilendirilmesi, simülatif dünyada büyük bir ikilem yaratmaktadır. Bu ikilem, insanların doğal yaşamdan kopmaları, modernleşme sürecinin getirmiş olduğu yabancılaşma, ötekileşme ile yeniden şekillenmiş ve boyut kazanmıştır. Çalışmanın amacı; kültürel miraskültürel belleğin önemli öğelerinden olan ritüeller ve inançların araştırılarak, disiplinlerarası bir yaklaşımla çağdaş sanat-tasarım bağlamında ele alıp yeniden dikkat çekmeye, sorgulamaya ve farkındalık yaratmaya çalışmaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilen “Hitit Ritüelleri” Karma Sergisi ile tüm sanatçıların çalışmaları irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Tasarım, Kültürel Bellek, Hititler, Hitit Ritüelleri.