The Relationship Between Total Phenol, Total Flavonoid, and IC50 Contents of Different Parts of Satureja thymbra and Nutrient Elements


Kocabaş Oğuz I.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.190-196, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The goal of this study is to investigate the variations in certain quality parameters, including total antioxidant activity, total phenol and total flavonoid contents, of various organs, including inflorescences, leaves and stems, of the Satureja thymbra plant, which grows naturally in the Kaş district of Antalya. Also, the relationship between these quality parameters and the nutrient content of the plant was revealed. The free radical (DPPH) was used to determine the antiradical scavenging activities of extracts prepared from various parts of the plant. The concentration of the antioxidant compound that can cause a 50 % loss in DPPH free radical activity is expressed by the IC50 value. S. thymbra leaf extracts have higher antiradical scavenging activity (IC50 = 0.11 mg dw/mg-DPPH), total phenol (38.79 mg GAE/g), and total flavonoid (29.0 mg/g) content than extracts of other plant components.

Bu çalışmanın amacı, Antalya’nın Kaş ilçesinde doğal olarak yetişen Satureja thymbra bitkisinin çiçek, yapraklar ve saplar gibi farklı organlarının içermiş olduğu toplam antioksidan aktivitesi toplam fenol ve toplam flavonoid içerikleri gibi bazı kalite parametrelerindeki değişimin araştırılmasıdır. Aynı zamanda bu kalite parametrelerinin bitkinin besin elementi içerikleri ile arasındaki korelasyon incelenmiştir. Serbest radikal olan (DPPH) ile bitkinin farklı kısımlarından hazırlanan ektraktların antiradikal süpürücü aktiviteleri belirlenmiştir. DPPH serbest radikal aktivitesinde %50 kayba neden olabilen antioksidan bileşiğin konsantrasyonu IC50 değeri ile ifade edilmiştir. S. thymbra’nın yaprak ekstraktlarında antiradikal süpürücü aktivite (IC50 = 0.11 mg dw/mg DPPH) toplam fenol (38.79 mg GAE/g) ve toplam flavonoid (29.59 mg/g) içeriği bitkinin diğer kısımlardan oluşan ekstraktlara göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.