ANALYSIS OF NIKITA KOSHKIN'S WORK TITLED USHER WALTZ AS AN EXAMPLE OF PROGRAM MUSIC


Özkanoğlu M., özdemir m., kaya a.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.3, pp.2133-2147, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24315/tred:1343061
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2133-2147
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, "Usher Valse" (1984), composed by Nikita Koshkin, one of the most important guitar composers of today, for solo guitar based on Edgar Allan Poe's story titled "The Fall of the House of Usher" (1839), was analyzed. The concept of program music that emerged in 19th-century Europe and the works produced by Russian composers within the context of program music were analyzed, focusing on how Nikita Koshkin adapted this accumulation into guitar music. This study centred around the composition ''Usher Valse''. The melodic and harmonic structure of the work, its form, rhythmic elements, and the utilization of the rich tonal characteristics of the guitar were presented. Furthermore, an analysis was conducted on how the essence of the inspiration story was conveyed in the musical language. “Usher Waltz” is considered one of the most remarkable works of the 20th-century guitar repertoire (and the composer as well). In this context, features that constitute the originality and uniqueness of a musical work as a work of art were discussed. It is believed that analyzing the structural qualities of a musical work composed based on a literary text, such as a short story, will contribute to the correct interpretation and vocalization for performers and guitar instructors, as well as being seminal for composers.
Bu çalışmada, günümüzün önemli gitar bestecilerinden Nikita Koshkin’in, Edgar Allan Poe’nun “Usher Evi’nin Çöküşü” (1839) başlıklı öyküsü üzerine solo gitar için bestelediği “Usher Valse” (1984) eseri incelenmiştir. 19. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan programlı müzik kavramı, Rus bestecilerin programlı müzik bağlamında ürettikleri eserler, Nikita Koshkin’in bu birikimi gitar müziğine nasıl uyarladığı, “Usher Valse” eseri üzerinde durularak araştırılmıştır. Eserin melodik, armonik yapısı, formu, ritmik unsurlar, gitarın zengin tınısal özelliklerinin kullanımı ortaya konulmuş; esinlendiği öykünün özünü müzik diline nasıl aktardığı incelenmiştir. “Usher Valse”, 20. yüzyıl gitar repertuvarının (aynı zamanda bestecisinin de) en dikkat çekici eserlerinden biri olarak kabul görmektedir. Bu bağlamda, bir sanat eseri olan müzik parçasının özgünlüğünü veya benzersiz oluşunu meydana getiren olgulara da değinilmiştir. Öykü gibi edebi bir metinden yola çıkılarak bestelenmiş bir müzik eserinin yapısal niteliklerinin çözümlenmesinin; besteciler için ufuk açıcı olmasının yanı sıra, icracılar ve gitar eğitmenleri için de doğru anlaşılarak seslendirilmesine katkı sunacağı düşünülmektedir.