Katılım Bankalarının Performansını Etkileyen Faktörler: Küresel Kriz Bağlamında Bir Dinamik Panel Veri Analizi


Creative Commons License

Sarıdoğan H. Ö.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.21, pp.148-167, 2020 (Peer-Reviewed Journal)