Determination of the effects on tomato (Solanum lycopersicum L.) growth and yield of poultry manure application


Sönmez İ., Maltaş A. Ş., Sarıkaya H. Ş., Doğan A., Kaplan M.

Mediterranean Agricultural Sciences, vol.32, no.1, pp.101-107, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Mediterranean Agricultural Sciences
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.101-107
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

This study was conducted to investigate the effects of different poultry manure application (0 kg da-1, 600 kg da-1, 1200 kg da-1) on growth and yield of tomatoes cultivation in greenhouse conditions. For this purpose, the values of growth (fruit diameter, fruit weight, number of fruit, pH, acidity, fruit firmness, total soluble solids, vitamin C), yield and the mineral concentrations of fruit-plant-soil (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu) were determined. As a result of this study, the application of 1200 kg da-1 at fruit and plant nutrient concentrations ensures better results while the average fruit weight and yield values are determined as the most suitable dosage for application of 600 kg da-1. The application of 600 kg da-1 at soil macro nutrient concentrations has the best value while the soil micronutrient contents are  determined as the most suitable dosage for application of 1200 kg da-1 and the minimum values of mineral nutrient contents were obtained control application (0 kg da-1). It has been observed that the chicken manure application with basic chemical fertilizers provides significant contributions in yield and quality parameters and it is considered that the dose of 600 kg da-1 will not be a risk for soil salinization problem and can be evaluated as an economic dose over a long period of use.

Bu çalışma farklı tavuk gübresi dozlarının (0 kg da-1, 600 kg da-1, 1200 kg da-1) domates (Solanum lycopersicon cv. Tayfun F1) gelişimi ve verimi üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla sera koşullarında gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla domates meyvesinde gelişme (meyve çapı, meyve ağırlığı, meyve sayısı, pH, asitlik, sertlik, SÇKM: Suda çözünebilir kuru madde, vitamin C) ve verim değerleri ile bitki-meyve ve toprakta besin elementi konsantrasyonları (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu) belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre domateste ortalama meyve ağırlığı ve verim değerlerinde 600 kg da-1 uygulaması en uygun doz olarak belirlenirken, meyve ve bitki besin elementi konsantrasyonlarında 1200 kg da-1 uygulaması daha iyi sonuçların elde edilmesini sağlamıştır. Toprakların makro besin içeriklerinde 600 kg da-1 uygulaması, mikro besin içeriklerinde ise 1200 kg da-1 uygulaması en yüksek değerlerin elde edildiği uygulamalar olarak belirlenirken, en düşük değerler kontrol uygulamalarından elde edilmiştir. Tavuk gübresi  uygulamalarının temel kimyasal gübrelerle birlikte uygulanmasının verim ve kalite parametrelerinde önemli katkılar sağladığı görülmüş olup, bu çalışmada düşük doz olan 600 kg da-1 uygulamasının uzun süreli kullanımlarda toprak tuzluluğu problemi oluşumunda risk oluşturmayacağı ve ekonomik doz olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir.