Renal allograft alıcısı çocuk hastada takrolimus ilişkili geri dönüşümlü posterior ensefalopati sendromu


ÇOMAK E., Dogan C. S., Gokceoglu A. U., KOYUN M., DUMAN Ö., KARAALİ K., ...More

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, no.21, pp.181-184, 2012 (Peer-Reviewed Journal)