Gebelerin Doğum Eyleminde Algıladıkları Destekleyici Bakım İle Doğum Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


BOZ İ., AKGÜN M., Uçan H., GÖKSU M., Coşkun G., Hayta G., ...More

JİNEKOLOJİ-OBSTETRİK VE NEONATOLOJİ TIP DERGİSİ, vol.16, no.4, pp.113-117, 2019 (Peer-Reviewed Journal)