Güvenliğin Dönüşümü ve Ulusal Güvenlik


Çakır M.

Diplomasi ve Strateji Dergisi, vol.3, no.2, pp.260-278, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Diplomasi ve Strateji Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.260-278
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

1990’lar itibariyle uluslararası sistemin yapısında meydana gelen dönüşüm gerek devletler gerekse toplumlar için yeni tehdit tanımlamalarını da beraberinde getirmiştir. Soğuk Savaş sürecindeki iki kutupluluğun yarattığı sınırlandırıcı ortamın yerini daha az sınırlandırıcı olan bir yapıya bırakması devletlerin olduğu gibi devlet dışı örgütlenmelerin de manevra alanını artırmıştır. Bunun sonucunda devlet odaklı ve askeri sektör ağırlıklı güvenlik tanımlaması yeni tehditlere göre daha geniş ve derin bir alanı kapsayacak şekilde dönüşüme maruz kalmıştır. Bu çalışmada güvenlik ve ulusal güvenlik kavramlarının özellikle Soğuk Savaş sonrası yeniden kavramlaştırılmaları üzerinde durulmaktır. Bu bağlamda yeni tehditlerin yeni ulusal güvenlik önceliklerini ortaya çıkardığı görülmektedir. Çalışmada, bu yeni kavramsallaştırmalar ile uluslararası sistemin dönüşümü arasındaki nedensellik tartışılmakta bunun yanı sıra özellikle yeni ulusal güvenlik tanımlamalarının değerli referans nesnesinin ne olduğu sorusuna cevap aranmaktadır. Ayrıca güvenliğin dönüşümünün ve derinleşmesinin yarattığı ikilemler de çalışmada ayrıca irdelenmektedir.