Yoksulluğa İlişkin Atıflar Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ÇAY M., SELÇUK O., YANARDAĞ U.

TÜRKİYE SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TUSHAD), vol.7, 2023 (Peer-Reviewed Journal)