Fide satış davası itirazının yeniden değerlendirilmesi


Demir H., Karaman S., Sert Sütçü S.

ANTALYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, pp.10, Antalya, 2023

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2023
  • City: Antalya
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Mahkemenizin 03/11/2022 tarihinde vermiş olduğu göreve istinaden, dosyada tarafların bilirkişi raporuna itirazları ile davacı tarafça sunulan uzman raporunun da irdelenmek suretiyle yeni rapor hazırlanması amacıyla dava dosyasında bulunan mevcut belgeler doğrultusunda Bilirkişi Heyeti olarak hazırlamış olduğumuz rapor aşağıda sunulmuştur.