Effect of Diet Silver Nanoparticle on Cultivation Parameters and High Temperature Tolerance of Rainbow Trout (Onchorhyncus mykiss)


UÇAŞ Ö., Evliyaoglu E., Sevgili H., Akarsu E., NOOR IZAM S. N. I., YILMAZ H. A., ...More

Acta Aquatica Turcica, vol.19, no.3, pp.246-256, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.22392/actaquatr.1210907
  • Journal Name: Acta Aquatica Turcica
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.246-256
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

In recent years, with the use of plant protein sources instead of fish meals in fish feeds, the amounts of dietary essential microelements have decreased proportionally. For this reason, it is important to investigate the use of nanoparticle forms of these micronutrients, which should be used at critical levels, especially in cold-water fish. In this study, the effects of silver nanoparticles (Nan- Ag) added to feeds on growth, feed intake, whole-body nutritional composition, and critical thermal maximum value of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were investigated. A feed containing Nano-Ag at three different doses (0, 0.2, and 2 mg/kg) was prepared for the trial, and fish with initial weights of 41 g were fed twice daily with these feeds for 60 days. At the end of the experiment, the final weights of the trout ranged between 118.9 and 112.9 g, without a statistically significant difference between the groups (P>0.05). Similarly, there was no statistically significant difference between the groups in terms of body weight gain, feed consumption, feed conversion ratio, viscerosomatic index, and hepatosomatic index (P>0.05). Whole body crude protein content varied between 16.1-16.3%, while lipid content varied between 11.4-12.2% between the groups (P>0.05). The critical thermal maxima (CTMax) trial carried out at the end of the trial exhibited that Nano-Ag added to feeds did not have a significant statistical effect (P> 0.05) although it was observed that high Nano-Ag partially increased thermal tolerance. The mean CTMax values of individuals in the 0 (control), 0.2, and 2 mg/kg groups were found to be 27.0°C, 27.2°C, and 27.8°C. In the present study, it was revealed that Nano-Ag added to the feeds did not affect the growth performance data and feed intake of 41 g rainbow trout but partially increased the CTMax value.
Son yıllarda balık yemlerinde kullanılan balık unlarının yerine bitkisel protein kaynaklarının kullanılması ile birlikte balıklar için esansiyel olan mikro elementlerin yem içerisindeki miktarları da oransal olarak azalmıştır. Bu sebeple, kritik seviyelerde kullanılması gereken bu mikro besinlerin nanopartikül formlarının, özellikle soğuk su balıklarında kullanımının araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada yemlere ilave edilen gümüş nanopartikülün (Nano-Ag) gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) büyüme, yem alımı, tüm vücut besinsel kompozisyonu ile kritik termal maksima değeri üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Denemede 3 farklı dozda (0, 0.2 ve 2 mg/kg) Nano-Ag içeren yem hazırlanmıştır ve başlangıç ağırlıkları 41,50,31 g olan balıklar bu yemler ile 60 gün süresince günde iki defa olacak şekilde beslenmişlerdir. Deneme sonunda, alabalıkların final ağırlıkları 118,9 ve 112,9 g arasında değişmiş, gruplar arasında istatistiki önemli bir farklılık bulunmamıştır (P>0.05). Aynı şekilde, canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, visero-somatik indeks ve hepato-somtik indeks açısından da gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır (P>0.05). Gruplar arasında tüm vücut ham protein içeriği %16,1-16,3 arasında değişirken lipit içeriği %11,4-12,2 arasında değişim göstermiştir (P>0.05). Deneme sonunda gerçekleştirilen kritik termal maksima (CTMax) denemesinde yemlere ilave edilen Nano-Ag’nin önemli düzeyde istatistiki bir etkisinin olmadığı gözlenmesine karşın (P>0.05), yüksek Nano-Ag’nin termal toleransı kısmen de olsa artırdığı gözlenmiştir. Kontrol, 0.2 mg/kg ve 2 mg/kg grubu bireylerinin ortalama CTMax değerleri sırasıyla 27.0°C, 27.2°C ve 27.8°C olarak belirlenmiştir. 2 mg/kg Nano-Ag’nin CTMax’ı %3 artırdığı gözlenmiştir. Bu çalışma ile yemlere ilave edilen Nano-Ag’nin gökkuşağı alabalıklarında büyüme performans verilerine ve yem alımına etkisinin olmadığı ancak kısmen de olsa CTMax değerini artırma eğiliminde olduğu ortaya konmuştur.