Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullanılan Öğrenme Yönetim Sisteminin Bilgi Sistemleri Beklenti Onaylama Modeli Kapsamında İncelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği


Creative Commons License

Çevik G., Yörük T.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.1, pp.112-127, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to investigate the learning management system (LMS) used by higher education students taking their courses through the LMS in the distance education process, using the information systems expectation validation model. For this goal, the correlations between the factors that influence students' desire to use LMS continuously were evaluated, and inferences about their intention to continue using LMS were drawn. Data were collected from 770 students using the “Survey on Examining the Distance Education Process within the Scope of the Information Systems Expectation Confirmation Model”. As a consequence of the research, four hypotheses were examined in line with the specified research methodology, and all of them were approved.

Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim sürecinde derslerini ÖYS üzerinden alan yükseköğretim öğrencilerinin kullandıkları öğrenme yönetim sistemini (ÖYS), bilgi sistemleri beklenti onaylama modelini kullanarak incelemektir. Bu amaçla, öğrencilerin ÖYS’yi sürekli kullanma isteğini etkileyen faktörler arasındaki ilişkiler değerlendirilmiş ve ÖYS’yi kullanmaya devam etme niyetlerine ilişkin çıkarımlar yapılmıştır. “Bilgi Sistemleri Beklenti Onaylama Modeli Kapsamında Uzaktan Eğitim Sürecinin İncelenmesine Yönelik Anket” kullanılarak 700 öğrenciden veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda belirlenen araştırma metodolojisi doğrultusunda dört hipotez incelenmiş ve hepsi onaylanmıştır.