Chronic venous insufficiency patterns in lower extremity veins detected by Doppler Ultrasound


ÖZGÜR Ö., ALİMOĞLU E., ÇEKEN K., APAYDIN A., SİNDEL H. T.

Dicle Medical Journal, vol.40, no.4, pp.543-548, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 4
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Dicle Medical Journal
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.543-548
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study was to reveal patterns of
chronic venous insufficiency of lower extremity detected
by color Doppler ultrasound and clarify its clinical implications
in the patients with varicose veins symptoms.
Methods: Between 2006 to 2011, a total of 2006 patients
presented with symptoms of venous insufficiency were
included in study. A total of 3938 lower extremity venous
systems were examined using color Doppler US. We
classified four patterns considering combinations of superficial
and deep venous insufficiency.
Results: Of 2006 patients, 966 had either single venous
insufficiency (790, 82%) or combined insufficiency (176,
18%). Superficial venous insufficiency was observed
at the saphenoefemoral junction (SFJ) in 25.5%, at the
Great Saphenous Vein (GSV) in 57.6%, at the Giacomini
Vein in 2.4%, at the saphenopopliteal junction in 1.8% and
finally at the Small Saphenous Vein (SSV) in 9.1% of the
patients. We found multilevel venous insufficiency showing
connections at the rate of 51%. We described four
patterns as Pattern 1: SFJ insufficiency combined with
GSV (97.9%), GSV branching (7.1%), and perforating
vein (20.8%) insufficiency, Pattern 2: Deep venous insufficiency
combined with SFJ (63.6%), GSV (76.4%), and
SSV (16.4%) insufficiency, Pattern 3: SPJ insufficiency
combined with SSV insufficiency (95.5%) and Pattern 4:
Giacomini Vein insufficiency combined with GSV (67.9%)
and SSV (75%) insufficiency.
Conclusion: Chronic venous insufficiency may show four
different patterns. Our results revealed that SFJ and GSV
insufficiency combination and deep venous insufficiency
and GSV insufficiency combinations are the most common
insufficiency patterns seen in lower extremity.
Amaç: Bu çalışmada, varis şikayeti olan hastalarda
Doppler US ile alt ekstremite de tespit edilen kronik venöz
yetmezliğinin paternlerinin ve klinik öneminin ortaya konması
amaçlanmıştır.
Yöntemler: Venöz yetmezlik semptomu olan 2006 hasta
çalışmaya dahil edilmiştir.Doppler US inceleme yapılan
toplam 3938 alt ekstremite venöz sistemi incelenmiştir.
Araştırmada yüzeyel ve derin venöz yetmezlik kombinasyonu
gösteren dört patern klasifiye edilmiştir.
Sonuçlar: İnceleme yapılan 2006 hastanın, 966’sında ya
tek venöz yetmezlik seviyesi (790, %82) ya da yetmezlik
kombinasyonu (176, %18) saptanmıştır. Yüzeyel venöz
yetmezlik, %57,6 Vena Safena Manga (VSM), %25,5
safenofemoral bileşke (SFB), %9,1 Vena Safena Parva
(VSP), %2,4 Giacomini Veni, %1,8 safenopopliteal bileşke
(SPB) seviyesinde karşımıza çıkmıştır. Yetmezlik gösteren
hastalar arasında %51 oranında çoklu seviye yetmezlik
kombinasyonları saptanmıştır. Bu kombinasyonlar
dört patern olarak açıklanmıştır. Patern 1: SFB ile VSM
(%97,9), VSM’nın dallarının (%7,1) ve perforan venlerin
(%20,8) birlikteliği. Patern 2: Derin venöz yetmezliğin,
SFB (%63,6), VSM (%76,4), ve VSP (%16,4) ile kombinasyonu.
Patern 3: SPB yetmezliğinin VSP (%95,5) ile
birlikteliği. Patern 4: Giacomini Ven yetmekliğinin VSM
(%67,9) ve VSP (%75) ile kombinasyonu.
Tartışma: Kronik venöz yetmezlik dört patern olarak karşımıza
çıkabilir. Sonuçlarımız özellikle SFB ile VSM ve
derin venöz sistem ile VSM yetmezlik birlikteliğinin çok sık
olduğunu ortaya koymaktadır.