Bakım Etiği Dersinin Öğrenci Hemşirelerin Etik Duyarlılık Du¨zeyine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma


BOZ İ., İNCE S.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.27, no.1, pp.40-47, 2019 (Peer-Reviewed Journal)