Cultivation of Pepper Plant with Drip Irrigation


KAMAN H., TEZCAN A., SAYICI A., GÖKÇEN U., CAN M.

5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, Turkey, 12 - 14 September 2017, vol.1, pp.230

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Kırklareli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.230
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Despite the fact that there has not been any change in the water resources on the Earth, rapid population growth and drought resulting from global warming have brought together the necessity of reducing the amount of water to be spared for agriculture. This negative situation regarding the water potential for agriculture, it is also a fact that agricultural fields can no longer be increased to increase agricultural production in order to meet the needs of the rapidly growing world population. The only way to increase agricultural production is to obtain the highest yield of crops with the available water and land resources. The other factors in increasing agricultural production, the share of a well-planned irrigation program is also very significant in increasing agricultural production. The increase in the yield with irrigation depends on the amount of water the plant needs, the amount of water used and the type of irrigation treatment used. Generally in irrigations, the plant root zone is soaked until the water content reaches the field capacity after the irrigation time is determined. In the case of deficit irrigation, the main purpose is to irrigate more agricultural areas with the existing water sources by using less water than necessary provided that the optimum product yield is obtained during the seasonal irrigation. It is aimed to use the water resources which have been limited in pepper cultivation and become a strategic natural resource in the most effective ways. Irrigation treatments were done with drip irrigation system, and different irrigation treatments were studied. The drip irrigation system was first constructed at the source of water with filters, manometers, valves, water meters, main pipelines, side pipelines, laterals and drippers on laterals. As a result of the research, it was determined that the pepper plants gave different reactions to the irrigation treatments.

Yeryüzünde su kaynaklarının değişmemesine karşın, hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve buna ilave olarak küresel ısınma sonucu ortaya çıkan kuraklık, tarıma ayrılan suyun azaltılması zorunluluğunu birlikte getirmiştir. Tarım için su potansiyelindeki bu olumsuz duruma ilave olarak dünya nüfusunun gereksinimini karşılamak amacıyla tarımsal üretimi artırmak için artık tarım alanlarının artırılamayacağı da bir gerçektir. Bu koşullar altında tarımsal üretimi artırabilmenin tek yolu, mevcut su ve toprak kaynakları ile en yüksek düzeyde ürün elde etmektir. Tarımsal üretimi artırmada diğer etkenlerin yanı sıra iyi planlamış bir sulama programının payı oldukça büyüktür. Sulama ile verim artışı, bitkinin gereksinim duyduğu suyun verildiği zamana, uygulanan su miktarına ve uygulama biçimine bağlıdır. Sulama uygulamalarında genel olarak, sulama zamanı belirlendikten sonra, bitki kök bölgesi su içeriği tarla kapasitesine gelinceye dek ıslatılmaktadır. Kısıntılı sulamada ise temel amaç, mevsim içi sulamalarda optimum ürünü sağlamak koşuluyla gerekenden daha az su uygulayarak mevcut su kaynağı ile daha fazla tarım alanını sulamaktır. Planlanan bu araştırma ile biber yetiştiriciliğinde kısıtlı ve stratejik bir doğal kaynak haline gelen sudan en etkin şekilde yararlanılması amaçlanmıştır. Araştırmada, sulama uygulamaları damla sulama sistemiyle gerçekleştirilmiş ve farklı kısıntılı sulama uygulamaları ele alınmıştır. Damla sulama sistemi ilk olarak su kaynağında sonra filtre, manometre, vanalar, su sayaçları, ana boru hattı, yan boru hattı, lateraller ve lateraller üzerindeki damlatıcılardan oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, kısıntılı sulama uygulamalarına biber bitkisinin farklı tepkiler verdiği tespit edilmiştir.