Türk Bankalarında Mali Başarısızlığın Tahmin Edilmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma


Creative Commons License

TÜRKCAN Z., BOZCUK A., TÜRKCAN K.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.80, pp.253-274, 2018 (Peer-Reviewed Journal)