Determination of Fundamental Astrophysical Parameters of Metal Poor Stars via SED method


Creative Commons License

Dursun D. C., Bilir S., Şahin T., Yontan T., Plevne O.

Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics, vol.4, no.3, pp.97-101, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the spectral energy distributions (SED) of metal-poor stars selected from the Sun neighborhood were analyzed. Then, the basic astrophysical parameters that can be used in the spectral analyzes of the stars are determined by using the theoretically calculated model atmosphere fits. Therefore, 10 metal-poor stars were selected from the Polarbase database and the ELODIE spectral library, and their SEDs were generated using their luminosities from the ultraviolet to the mid-infrared region. In addition to the basic astrophysical parameters of the studied stars, their distance and extinction values were also determined. The obtained findings were compared with model atmosphere parameters calculated from high resolution and high signal/noise spectra. The results showed that model atmosphere parameters within the basic astrophysics parameters calculated from SEDs with the method provided by Vines ve Jenkins (2022) and applied in this study can be used as preliminary input values in detailed abundance analysis studies for stars.

Bu çalışmada, Güneş civarından seçilmiş metalce fakir yıldızların tayfsal enerji dağılımları (SED) analiz edilmiş ve teorik olarak hesaplanan model atmosfer fitleriyle, yıldızların tayfsal analizlerinde kullanılabilecek öncül temel astrofizik parametreler tayin edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Polarbase veri tabanı ve ELODIE tayf kütüphanesinden metalce fakir 10 yıldız seçilmiş ve bu yıldızların mor-ötesinden orta kızılötesi bölgesine kadarki parlaklıkları yardımıyla SED’leri oluşturulmuştur. İncelenen yıldızların temel astrofizik parametrelerinin yanı sıra uzaklık ve sönükleşme değerleri de tayin edilmiştir. Elde edilen bulgular, yüksek çözünürlüklü ve yüksek sinyal/gürültü değerli tayflardan hesaplanan model atmosfer parametreleriyle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, Vines ve Jenkins (2022) tarafından sağlanan ve bu çalışma kapsamında uygulanan yöntem ile SED’lerden hesaplanan temel astrofizik parametreleri içerisindeki model atmosfer parametrelerinin yıldızlar için gerçekleştirilecek detaylı bolluk analiz çalışmalarında öncül girdi değerler olarak kullanılabileceğini göstermiştir.