Koleraktal Kanserlerde B-HCG Ekspresyonunun Prognostik Değeri’’,


ERDOĞAN O., ERDOĞAN G., ÇOLAK T., GÜRKAN G., GÜZEL G., GELEN T.

Ulusal Cerrahi Dergisi, 18 (3), 167-173 (2002), no.18, pp.167-173, 2002 (Peer-Reviewed Journal)