Kurutulan Kestel Gölünden Kazanılan Toprakların Bazı Fiziksel Özellikleri ile Üretim Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler


ALTUNBAŞ S., Sarı M.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.24, no.1, pp.61-65, 2011 (Peer-Reviewed Journal)