İş Etiği Kurallarının Uygulanmasının Örgütsel ve Mesleki Bağlılığa Etkisi: Ön Lisans Turizm Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma


İYİTOĞLU V.

SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.82-98, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.82-98
  • Akdeniz University Affiliated: No

Abstract

The ethical practices in tourism can produce beneficial results almost for all stakeholders from the operators to customers, together with employees. Within this scope, the main purpose of study is to determine the perception of associate's tourism students who are trained as intermediate staffs about business ethics and evaluate its relation with organizational and professional commitment. The research data was collected through the questionnaire in 2012 and 254 available ones were acquired. The results of the research that was conducted on students who study in three different associate degree programs as hotels, travel and guidance, have revealed that there is a significant and positive relation between the perception of ethical rules applied in tourism establishments and organizational and professional commitment. 

Turizmde etik uygulamalar, çalışanlarla birlikte işletmecisinden müşterilerine kadar hemen hemen tüm paydaşların yararına sonuçlar sağlayabilmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, ara eleman olarak yetiştirilen ön lisans turizm öğrencilerinin iş etiği algılarının belirlenmesi ve mesleki-örgütsel bağlılıkları ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi olmuştur. Araştırma verileri, 2012 yılı içinde anket yoluyla toplanmış ve 254 kullanılabilir anket sayısına ulaşılmıştır. Otel, seyahat ve rehberlik olmak üzere üç farklı ön lisans programında eğitim gören öğrenciler üzerinde yapılan araştırma sonuçları, turizm işletmelerinde etik kuralların uygulanması ile örgütsel bağlılık ve mesleki bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir.