The Authority of Using Armed Force and Declaratıon of War in Turkish Constitutional Law


Beyoğlu C. Ü.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Seçkin Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The State’s authority of declaration of war and using armed force is a very important issue that must be evaluated in the context of Turkish Constitutional Law. The main purpose of the study will be to specify the situations in which war and the use of armed force are considered justifiable, the conditions and the roles of state organs in the process of executing authority. Within the scope of Constitutional Law; It is important to evaluate the limits of the legislation, executive and judiciary organs in the process of using the armed forces, on the purpose of preventing conflict of authority. Especially, in order to solve the conflict of authority between the legislation and executive organs, the requirement and scope of the authority to use armed force must be examined.

            Within the context of the study,it is an important problem that.during the declaration of war and the execution of the authority of using armed force; evaluating the limits of the authorizations of the legislation, executive and judiciary organs. With the intent of proposing a solution to the case in point, national and international legal sources have been examined. Within the context of national legal resources; Constitutional and legal regulations, court decisions in Turkish Law and doctrine opinons are evaluated. Within the scope of international law resources; international regulations, decisions of international courts, doctrine opinions and state practices are examined.

Devletin savaş ilanı ve silahlı kuvvet kullanma yetkisi, Türk Anayasa Hukuku bağlamında ele alınması gereken oldukça önemli bir husustur. Savaşın ve silahlı kuvvet kullanmanın meşru sayıldığı haller, şartları ile yetkinin kullanılması sürecindeki devlet organlarının rollerinin belirlenmesi, çalışmanın temel amacı olacaktır. Anayasa Hukuku kapsamında; silahlı kuvvetlerin kullanılması aşamasında yasama, yürütme ve yargı organlarının yetkilerinin sınırlanın ele alınması, bu aşamadaki yetki uyuşmazlıklarının önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Özellikle yasama ve yürütme organı arasındaki yetki çatışmasının çözülmesi için, silahlı kuvvet kullanma yetkisinin şartları ile içeriğinin ele alınması gerekir.

Çalışma kapsamında, savaş ilanı ve silahlı kuvvet kullanma yetkisinin icrası aşamasında; yasama, yürütme ve yargı organlarının yetkilerinin sınırlarının belirlenmesi önemli bir sorundur. Söz konusu soruna ilişkin olarak çözüm önerisi sunmak adına, ulusal ve uluslararası hukuk kaynaklarından yararlanılmıştır. Ulusal hukuk kaynakları kapsamında; Türk Hukukunda yer alan Anayasal ve yasal düzenlemeler, doktrin görüşleri ile mahkeme kararları ele alınmıştır. Uluslararası hukuk kaynakları açısından ise; uluslararası düzenlemeler, uluslararası yargı organlarının kararları, doktrin görüşleri ve devlet uygulamaları değerlendirilmiştir.