"Ricardo'nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi: Türkiye, Kolombiya ve Güney Kore Üçlüsünün Sektörel Bazda Uygulamalı Bir Analizi - Ricardo's Comparative Advantages Theory: An Applied Analysis on the Sectoral Basis in The Tripartite of Turkey, Colombia and South Korea"


TOPUZ H., COŞKUN A. E.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.25, pp.672-685, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to show that how Ricardo's Comparative Advantage model works in real life by analyzing agricultural, industrial and service sectors of the three countries consisting of Turkey, Colombia and South Korean with a simplified 3*3 models. For this purpose, as a first step, a general information about the model has been given for a better understanding of the subject. Adam Smith's Absolute Advantage and Ricardo's Comparative Advantages Models has been widely mentioned. In the next  step, examining labor and export data of Turkey, Colombia and South Korean countries between the years 2009-2015, it was aimed to reach the comparative advantage data of agriculture, industry and services sectors with the required calculations. In the last part, a general criticism of Ricardo's Theory of Comparative Advantages has been made in this context, the study has been completed with the conclusion section. According to the results of the analyzes, it was concluded that Colombia should specialize in agricultural products, South Korean in industrial goods and Turkey in service sector. 

Keywords: Comparative Advantages, Comparative Cost, Labor Theory of Value, Comparative Cost Theory, International Trade Theory 

Bu çalışmanın amacı, Kore, Türkiye ve Kolombiya'dan oluşan 3 ülkenin tarım, sanayi ve hizmetten oluşan 3 sektörünü 3*3 şeklinde modelleştirerek analiz edip, Ricardo'nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Modeli'nin gerçek hayatta nasıl çalıştığını göstermektir. Bu amaçla konunun daha iyi anlaşılması için ilk olarak model hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Adam Smith'in Mutlak Üstünlük ve Ricardo'nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinden genişçe bahsedilmiştir. Sonraki adımda ise Türkiye, Kolombiya ve Güney Kore ülkelerinin 2009-2015 yılları arasındaki işgücü ve ihracat verileri incelenerek, gerekli hesaplamalarla tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin karşılaştırmalı üstünlük verilerine ulaşılması hedeflendi. Son bölümde Ricardo'nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi'nin bu açılımda genel bir eleştirisi yapılarak, sonuç bölümüyle çalışma tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucu ulaşılan bulgulara göre Kolombiya'nın tarım ürünlerinde, Güney Kore'nin sanayi ürünlerinde, Türkiye'nin ise hizmet sektöründe uzmanlaşması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Üstünlükler, Karşılaştırmalı Maliyet, Emek-Değer Teorisi, Mukayeseli Masraf Teorisi, Dış Ticaret Teorisi