Bilişüstü okuma stratejileri kullanım düzeyi ile yazılı anlatım becerisi arasındaki ilişkiler


BAYAT N.

NEWWSA, vol.6, no.1, pp.925-938, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: NEWWSA
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.925-938
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

In this study the relationship between the metacognitive reading strategies and writing skills of the students of the Department of Primary School Education (Primary School Education and Early Childhood Education) was investigated. Metacognitive strategies are mental procedures related to arranging and monitoring a task. A relationship between the level of the use of metacognitive pragmatic strategy use and writing skill was found whereas no relationship was found between the level of the use of metacognitive analytic strategies and writing skills. While no relationship was found between the level of metacognitive strategy use and gender, it was found that the students of Early Childhood Education used these strategies in a further level. Finally, there was no significant relationship between writing skills and personal characteristics of the participants. 

Bu araştırmada İlköğretim Bölümü öğretmen adaylarının (Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği öğretmen adayları) bilişüstü okuma stratejileri ile yazılı anlatım becerileri arasında bir ilişki olup olmadığı sorgulanmıştır. Bilişüstü stratejiler, yapılan bir işin düzenlenmesi ve izlenmesine ilişkin zihinsel bir işlemdir. Bu bakımdan okuma etkinliklerinde bilişüstü stratejilerin kullanılması bu konuda ileri bir düzeyin göstergesi olarak ele alınabilir. Araştırmada bilişüstü pragmatik stratejileri kullanım düzeyi ile yazılı anlatım becerisi arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır, ancak bilişüstü analitik stratejileri kullanım düzeyi ile yazılı anlatım arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ayrıca bilişüstü stratejileri kullanım düzeyi ile cinsiyet arasında bir ilişki bulunmazken okunan bölüm açısından Okul Öncesi Öğretmenliğinin bu stratejileri daha ileri düzeyde kullandıkları saptanmıştır. Son olarak yazılı anlatım becerisi ile kişisel özellikler arasında da anlamlı düzeyde bir ilişkiye rastlanmamıştır.