İNFERTİLİTE VE MİKROBİYOTA ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DERLEME


ÖNGEN M., KIRCA N., BOZ İ.

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, vol.17, no.3, pp.478-482, 2020 (Peer-Reviewed Journal)