"Yeni Gerçekçi Bakışla Çağdaş Sanat-Tasarımda Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Hititler ve Ritüellleri" Projesi


CANDEMİR T., TOPCUOĞLU Ü. I.

Türk Eskiçağlar Bilimleri Enstitüsü Haberler/Turkish Ancient Sciences Institute, vol.-/, no.42, pp.27-30, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)