Parametrik Olmayan Testlerin Pazarlama Alanındaki Araştırmalarda Kullanımı: 1995–2002 Arası Yazın Taraması


Creative Commons License

Yılmaz Y., Yılmaz Y.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, no.3, pp.177-199, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Parametrik olmayan analizler parametrik analizlerin kullanılamadığı durumlarda kullanılmaktadır. Parametrik olmayan testler bir sıralama ve sınıflandırma testidir. Normal dağılıma uymayan durumlarda parametrik testler kullanılamaz ve bunların yerine parametrik olmayan testler kullanılır. Son yıllarda özellikle parametrik olmayan testlerin kullanımının oldukça arttığı görülmektedir. Pazarlama araştırmalarında parametrik olmayan testlerin kullanımı yaygınlaşmaya başlamış ve literatür içindeki yerini almıştır. Bu çalışmanın temel amacı 1995-2002 yılları arasında pazarlama konusundaki makalelerde parametrik olmayan analizlerin kullanımı ile ilgili bir yazın taraması yapmaktır. Bununla ilgili olarak internetten ulaşılabilen EMERALD veritabanından ulaşılan 25 makale incelenmiştir. Bu makaleler önce özelliklerine göre sınıflandırılmış ve daha sonra amaç, konu, örneklem ve yöntemlerin kullanımıyla ilgili bir sınıflandırmaya tabi tutularak tablo halinde sunulmuştur. Yapılan incelemede çalışmaların toplam 14 ülkede yapıldığı tespit edilmiştir. Çalışmalar en çok İngiltere, ABD ve Kanada’da yapılmış ve en çok tüketici davranışları ve müşteri memnuniyeti konularında çalışılmıştır. Çalışmaların en çok bankacılık sektöründe yapıldığı göze çarpmaktadır. Kullanılan parametrik olmayan yöntemler içerisinde en çok X2, Kruskal-Wallis ve Kolmogorov-Smirnov testleri yer almıştır. Yapılan incelemede parametrik olmayan analizlerin çoğunlukla parametrik analizlerle birlikte ve bazen birkaç parametrik olmayan  testin aynı çalışmada birlikte kullanıldığı göze çarpmıştır.