Geçiş Ekonomilerinde Kamu Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1998-2017 Dönemi


Creative Commons License

Sarıdoğan H. Ö., Gülşen M. A.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.364-370, 2020 (Peer-Reviewed Journal)