MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

DEMİREL O. N., YILMAZ Y., ÜNGÜREN E.

EKEV Academic Review, no.62, pp.173-184, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: EKEV Academic Review
  • Journal Indexes: Academic Search Premier
  • Page Numbers: pp.173-184
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

In the present study, the relation of some demographic variables with burn-out level of the vocational students was investigated. 376 students participated in the study. As data collection instruments, Burnout Measure (BM) and demographic information form were used. Independent t-test was used in order to examine two group differences while analysis of variance (ANOVA) was used to compare the means scores of more than two groups. In order to classify students according to their burnout levels two-step cluster analysis was applied to their scores obtained through burnout scales. In the t tests carried out, no meaningful difference has been found in their burnout levels in terms of their gender and the class they were attending. According to the results of ANOVA analysis, it was found that there are meaningful differences in their burnout levels with regard to their school success, their satisfaction with the education they had, their relationship with friends and the economic status of their families.

Bu araştırmada önlisans öğrencilerinin bazı demografik değişkenlerinin tükenmişlik düzeylerini etkileyip etkilemediği test edilmiştir. Araştırmaya 376 öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanmasında Burnout Measure (BM) tükenmişlik ölçeği ve kişisel anket formu kullanılmıştır. İki grup arasındaki farkları incelemek için t testi (Independent Samples T Test), ikiden fazla grubu karşılaştırmak için varyans analizi (one-way ANOVA) uygulanmıştır. Yapılan kümeleme analizi sonucu yüksek motivasyonlu ve enerjikler ile tükenmişlik belirtisi gösterenler olarak iki küme oluştuğu görülmüştür. Cinsiyet ve okuduğu sınıf açısından yapılan t testlerinde tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. ANOVA analizi sonuçlarına göre öğrencilerin okuldaki başarı durumları, aldıkları eğitimden memnuniyetleri, arkadaş ilişkileri ve ailenin gelir durumu ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.