SRd Türü Yarı Düzenli Değişenlerin Post-AGB Karakteristiklerinin Tespiti: Çok Ulaklı Kırmızıöte Gözlemleri


Creative Commons License

Hilal Ö., Şahin T.

Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics, vol.1, no.2, pp.739-741, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışma kapsamında F, G ve K tayf türünden 258 adet SRd türü (161 SRd, 97 SRd karakteristikleri şüpheli) yarı düzenli değişen yıldız için çok ulaklı kırmızıöte uydu verileri yardımıyla post-AGB karakteristiklerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç için renk - renk diyagramları oluştu- rulmuş ve program yıldızlarının renk - renk diyagramları boyunca evrimlerinin değerlendirilmesi aşamasında post-AGB türü yıldızlardan (VLPA) ve RV Tau yıldızlarından oluşan bir karşılaştırma grubu belirlenmiştir. Her bir değişen yıldız grubu için "Expectation Maximization - EM" metodu yardımıyla oluşturulan renk-renk diyagramlarındaki kümelenmeler tespit edilmiş ve böylelikle matematiksel bir model dahilinde seçilen program yıldızlarının post-AGB karakteristikleri değer- lendirilmiştir. SRd yıldızlarının %97 ' sinin post-AGB renk karakteristikleri gösterdikleri tespit edilmiştir. Buna göre SRd yıldızlarının teyyidi için bazı kaynakların Tayfsal Enerji Dağılımları (SED) incelenmiş ve ayrıca değerlendirilmiştir.