Spondilozis Deformans ve Dissemine İskelet Hiperostozu


Creative Commons License

Kaya M.

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Surg-Special Topics, vol.3, pp.113-119, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sahipli kedi ve köpek sayısının artması ve bu hayvanların yaşam sürelerinin uzaması, spondilozis deformansın ve dissemine iskelet hiperostozun (diffüz idiopatik iskelet hiperostozu; DISH) görülme sıklığını artırmıştır. Radyolojik tanı yöntemlerinin daha etkin kullanılması, spinal hiperosteozis ile ilişkili bu iki hastalıkla veteriner klinisyenlerin karşılaşma ihtimalini de yükseltmiştir. Spondilozis deformans insanlarda, kedilerde ve köpeklerde görülmesine karşın, dissemine iskelet hiperostozun sadece insanlarda ve köpeklerde oluştuğu bildirilmektedir. İnsanlarda olduğu gibi köpek ve kedilerde de yaşlanma, her iki hastalığında şiddetinin artmasında ve klinik bulguların daha belirgin şekilde ortaya çıkmasında önemli bir etkendir. Bu hastalıkların şiddet derecesinin artması, benzer klinik ve radyografik bulgulara neden olarak birbirlerinden ayrımlarının yapılmasını da güçleştirebilir. Ancak tanısal radyolojik kriterlerin bilinmesi, III. dereceden spondilozis defromansın dissemine iskelet hiperostozdan ve her ikisinden de diğer spinal hiperosteoz ile ilişkili hastalıkların ayırıcı tanısının yapılmasını sağlayacaktır.