ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: AB28 ÖRNEĞİ


Creative Commons License

SARIDOĞAN H. Ö.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.17, pp.17-34, 2019 (Peer-Reviewed Journal)