Analjezik Alımı Sonrası Akut Tübülointerstisyal Nefrit: Dört Olgu Sunumu


uslu gökçeoğlu a., doğan ç. s., ÇOMAK E., AKKAYA B., KOYUN M., AKMAN S.

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, no.22, pp.106-110, 2013 (Peer-Reviewed Journal)