Halikarnas Balıkçısı’nın Çocuklara Uyarlanan Yapıtlarındaki İletilere Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi


Hamzadayı E., Çetinkaya G., BAYAT N.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.29, pp.451-457, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 29
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.451-457
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to state the messages and evaluate their importance for children readers in Halikarnas Balıkçısı’s literary works which were arranged for children. In the study, thirty stories were examined in “Give way sea”, “The call of the sea” and “Smiling Island” books . This research was carried out in accordance wtih the principles of document analysis which is a qualitative research method. Accordingly this, first stories in his mentioned literary works were examined and implicit/explicit messages have been identified. On the other hand, the messages encoded as idea were classified under categories, “On Love”, “On Animal Love”, “On Natural Life” and “On Life”. Furthermore, the importance of classified messages were evaluated in terms of children readers. The evaluations states that, Halikarnas Balıkçısı provides an opportunity for wide range life experinces to the reader through his literary works. Also, it is seen that in authors literary works the arguments were developed according tho the child’s reality and perspectives. 

Bu çalışmanın amacı, edebiyatımızda önemli bir yer edinmiş olan Halikarnas Balıkçısı’nın çocuklara uyarlanan yapıtlarındaki iletileri ortaya koymak ve bunun çocuk okurlar açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktır. Araştırmada, Halikarnas Balıkçısı’nın çocuklara uyarlanan “Yol Ver Deniz”, “Denizin Çağırışı” ve “Gülen Ada” adlı yapıtlarındaki otuz öykü incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ilkeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Buna göre, ilk olarak sözü edilen yapıtlardaki öyküler incelenmiş ve örtük /açık iletiler belirlenmiştir. Öte yandan, yargı biçiminde kodlanan iletiler “Sevgi Üzerine”, “Hayvan Sevgisi Üzerine”, “Doğal Yaşam Üzerine” ve “Yaşam Üzerine” adları altında sınıflandırılmış ve sınıflandırılan iletilerin çocuklar açısından taşıdıkları önem değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler Halikarnas Balıkçısı’nın yapıtları aracılığıyla okura zengin bir yaşamsal deneyim olanağı sağladığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, yazarın yapıtlarındaki konuların, çocuk gerçekliğine ve bakışına uygun düşecek biçimde geliştirildiği görülmektedir.