İlk Halka Arzlarda Uzun Dönem Getirilerinin Tahmini: Yapay Sinir Ağları ile İMKB için Ampirik Bir Çalışma


ÜNLÜ U., Yıldız B., YALAMA A.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, vol.10, pp.29-47, 2009 (Peer-Reviewed Journal)