GENERAL CHARACTERISTICS OF THE GERIATRIC PATIENT POPULATION IN THE EMERGENCY DEPARTMENT


Öktem B., Üzer F.

Kocatepe Tıp Dergisi, vol.23, no.3, pp.283-287, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.18229/kocatepetip.933017
  • Journal Name: Kocatepe Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.283-287

Abstract

AMAÇ: Bu çalışmada bir devlet hastanesi acil servisine başvuran 65 yaş ve üstü hastaların genel özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.GEREÇ VE YÖNTEM: Kastamonu Devlet Hastanesi (KDH) Yetişkin Acil Servisi’ne 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üstü hastaların geriye dönük kayıtları incelendi. Hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet), uluslararası hastalık kodu (ICD) tanıları, mevsime göre acil servis başvuruları, en sık konsültasyon istenen branşlar ve hastaneye yatış oranları değerlendirilmeye alındı. Çalışmaya 65 ve yaş üstündeki tüm hastalar dahil edildi.BULGULAR: Çalışmanın yapıldığı tarihte KDH yetişkin acil servisine 87732 hastanın 159132 defa başvuru yaptığı tespit edildi. Hastaların % 17,4 (15224)’ü başvuruların ise %16,8 (26769)’i 65 yaş ve üstü hasta popülasyonuna aitti. Çalışmaya ortalama yaşı 74,6±7,6 olan, %54,7 (8342)’si kadın, %45,2 (6882) erkek hasta dâhil edildi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre olguların %55,0 (8413)’i erken yaşlılık, %31,1 (4759)’i yaşlılık ve %13,8 (2110)’u ileri yaşlılık kategorisinde idi. Tüm yaşlılık kategorilerinde en sık başvuru kadın hastalarda gözlendi. En sık başvuru nedenleri sıklık sırasına göre ( ICD kodlarına göre ) kas iskelet sistemi hastalıkları, gastrointestinal sistem rahatsızlıkları ve travmalar olarak tespit edildi. Tüm başvuruların %30,1 (8074)’ine konsültasyon istenmişti. Hastaların %25,1 (3845)’nin bir kez acil servis başvurusu bulunurken, %74,9 (11437)’unun birden çok (2-45 kez) acil servis başvurusu vardı.SONUÇ: 65 yaş ve üstü geriatrik popülasyonda, en sık acil servise başvuru nedenleri kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına bağlı olmaktadır. Acil servise başvuran yaşlı hastaların önemli bir kısmı (%79,4) ayaktan basit müdahaleler ile taburcu olabilmektedir.