Seismicity and Seismic Hazard Analysis of Bandırma District in Terms of Geotechnical Earthquake Engineering


Creative Commons License

Balcı M. C., Uçar F.

Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 17 - 19 September 2018, vol.1, no.3, pp.531-544

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.531-544
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The study took the geographic coordinates of the Bandirma district (40.35 Latitude, 27.97 Longitude) as the central point in the formation of an earthquake catalogue of a study area defined as ±1 latitude and longitude of the point in question. A seismic hazard analysis was carried out by examining the seismicity of the Bandirma district and its surroundings.

All earthquakes with a magnitude greater than 4.0 since 1900 were identified in the Integrated Homogenous Turkey Earthquake Catalogue of the Disaster and Emergency Management Authority’s (AFAD’s) Earthquake Department. The probabilistic seismic hazard analysis of the study area was performed using the SISTEHAN II program. The SISTEHAN II program measured the seismicity of the studied area, providing information on the relationship between return period and ground acceleration, and between exceedance probability and ground acceleration.

Various attenuation relationships were used in the study to form a record of a 100-year the return period – iso-acceleration maps, and the 50-year 10% exceedance probability – iso- acceleration maps. Furthermore, with the aid of attenuation relationships, calculations were made to determine the largest possible peak ground acceleration in the Bandirma district and its surroundings, and their potential effect on urbanization were assessed from an earthquake engineering standpoint.

KEYWORDS: Geotechnical Earthquake Engineering, Seismic Hazard Analysis, Bandirma

Bu çalışmada Bandırma ilçesi coğrafi koordinatları (40,35 Enlem – 27,97 Boylam) merkez alınarak ± 1 enlem-boylam değerleri arasında kalan çalışma alanının deprem kataloğu oluşturularak, Bandırma İlçesi ve çevresinin depremselliği irdelenmiş ve sismik tehlike analizi yapılmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan, Bütünleştirilmiş Homojen Türkiye Deprem Kataloğundan 1900’den sonra (aletsel dönem) meydana gelen 4.0’dan büyük depremler tespit edilerek çalışma alanının probabilistik sismik tehlike analizi SISTEHAN II programı kullanılarak yapılmıştır. SISTEHAN II programı dönüş periyodu–yer ivmesi ve aşılma ihtimali–yer ivmesine ait bilgilerinin elde edilmesini sağlayarak çalışma alanının depremselliğini ortaya koymuştur.

Çalışmada çeşitli azalım denklemleri kullanılarak 100 yıllık dönüş periyodu – eş ivme haritaları ve 50 yılda bu değerlerin %10 aşılma ihtimali – eş ivme haritaları oluşturulmuştur. Yine azalım denklemleri yardımlarıyla Bandırma ilçesi ve çevresinde oluşabilecek en büyük yatay yer ivmesi değerleri hesaplanarak bunların geoteknik deprem mühendisliği bakımından kentleşmeye olan olası etkileri değerlendirilmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Geoteknik Deprem Mühendisliği, Sismik Tehlike Analizi, Bandırma