Konaklama İşletmelerinde Mobbing: Antalya Örneği (MOBBING IN ACCOMMODATION BUSINESSES: SAMPLE OF ANTALYA)


Creative Commons License

ALTINTAŞ V., YILMAZ Y., ÇETİNEL F.

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.4, pp.439-454, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 4
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: e-Journal of New World Sciences Academy
  • Journal Indexes: Academic Search Premier
  • Page Numbers: pp.439-454
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Because of the fact that human capital is among the one of the most important resources, it is necessary to understand better and pay attention to human more. Missing out this mentioned situation is the underlying factor of problems encountered in businesses. In this study, the term “mobbing” derived from the relations of people behaviours that are the main concern of neo-classical approach has been tried to be explained and the effects of this concept which is translated into Turkish as physchological violence with its details have been tried to be revealed. According to the results of this study in which the employees of accommodation businesses operating in Antalya were targeted, it has been understood that employees are not exposed to mobbing and there is not any difference in terms of demographical structure.

İnsan sermayesi, işletme varlıkları içindeki en önemli aktifler arasında yer aldığından insanın daha iyi anlaşılması ve dikkate alınması gerekmektedir. İşletmelerde yaşanan sıkıntıların temelinde de, belirtilen bu durumun gözden kaçırılması yer almaktadır. Bu çalışmada örgüt ortamında neo-klasik yaklaşımın temel öğesi olan insan davranışlarının birbirleriyle olan ilişkilerinden doğan bir terim olan “mobbing” kavramı açıklanmaya ve ayrıntılarıyla psikolojik şiddet olarak dilimize çevrilen bu olgunun etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Antalya’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin çalışanlarının hedef alındığı bu çalışmanın sonuçlarına göre çalışanların mobbinge maruz kalmadıkları ve demografik açıdan da bir fark olmadığı anlaşılmıştır.