Bakım Etiği Dersinin Öğrenci Hemşirelerin Etik Duyarlılık Du¨zeyine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma


BOZ İ., İNCE S.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.27, pp.1-7, 2018 (Peer-Reviewed Journal)