Hemşirelik Bakımında Vicdani Red Mümkün Müdür?


BOZ İ.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.28, no.1, pp.134-140, 2020 (Peer-Reviewed Journal)