Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Boşanmadan Sonra Öğrenilmesi ve Konuya İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun T. 18.2.2021, E. 2017/2493, K. 2021/108 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi


Demirbaş F.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.17, no.210, pp.1087-1111, 2022 (Peer-Reviewed Journal)