Yüksek Doz Hidrojen Peroksit ile Muamele Edilen İnsan Nöroblastoma Hücre Hattında Darbeli Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Glutatyon Miktarına Etkisi


ŞİMŞEK T., KARAKURT S., GÖKÇEK SARAÇ Ç.

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI FEN EDEBIYAT FAKÜLTESI FEN DERGISI = SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCE JOURNAL OF SCIENCE, vol.17, no.1, pp.146-154, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier