Lojistik ve Sigorta Literatürü Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz


Erturgut R., Coşkun A. E.

8th International Conference on Economics & Social Sciences, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2022, pp.642-654

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.642-654
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüz ticari faaliyetlerinin küresel bir boyut kazanması ve lojistik operasyonların gün geçtikçe daha karmaşık hale gelmesi yük üzerinde meydana gelebilecek her türlü riskin meydana gelme olasılığını artırmaktadır. Başta deniz taşımacılığı olmak üzere küresel boyutta yürütülen taşımacılık faaliyetlerindeki yükleme, boşaltma, konsolidasyon gibi operasyonel işlemler esnasında ya da kötü hava koşulları, yük aracına düzenlenen saldırılar gibi gerçekleşen birçok olumsuz olayda hem yük doğrudan zarar görmekte hem de lojistik faaliyetlerde gecikmeler yaşanmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda alışverişlerin sıklıkla e-ticaret yoluyla gerçekleştirilmesi son kilometre teslimat taşımacılığı faaliyetlerinin yoğunluğunu artırmıştır. Kentsel ortamda yürütülen bu faaliyetler işletmeleri baş etmeleri gereken birçok riskle karşı karşıya bırakmıştır. Tüm bu gelişmeler işletmelerin her türlü risk unsuruna karşı bir yönetim stratejisi olarak emtialarını ve aksamalar neticesinde ortaya çıkan maliyetlerini sigortalatmasını zorunlu kılmıştır. Dünyadaki gelişmelerin takip edilmesiyle öneminin hızla arttığı kolayca anlaşılan lojistik sigortaları konusunun teorik bağlamda entelektüel altyapısını ortaya koymak bir ihtiyaç haline gelmiştir. İlgili ihtiyacı gidermek adına bu çalışmada, lojistik sigortaları konusu üzerine yayınlanmış etki değeri yüksek çalışmalara ulaşılarak alanın bilimsel üretkenliğinin ne düzeyde olduğu, bu güne kadar hangi konulardaki araştırmalara odaklanıldığı ve gelecekte ne tür araştırmalar yapılmasının teoriye ve pratiğe potansiyel katkı sunabileceği sorularının yanıtlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Web of Science (WoS) veri tabanında bulunan ve Social Science Citation Index (SSCI)’te taranan dergilerde İngilizce dilinde yayınlanmış 416 araştırma makalesine ulaşılmış ve ilgili çalışmalara R Studio programında yer alan Bibliometrix (Biblioshiny) paketi üzerinden Bibliyometrik Analiz uygulanmıştır. Sonuçlar, özellikle son 5 yılda lojistik sigortaları üzerine yayınlanan çalışma sayısında yükseliş olduğunu ancak buna rağmen alanın bilimsel doygunluk düzeyinden oldukça uzak olduğunu göstermektedir. Güncel çalışmaların daha fazla atıf alması, alanla ilgili en çok yayının Amerika ve Çin ülkelerinden çıkması, Traffic Injury Prevention ve Transportation Research Part A-Policy and Practice dergilerinin en çok sayıda ve etki değeri en yüksek çalışmaları yayınlaması, özellikle son yıllarda lojistik sigortalarının kentsel lojistik perspektifiyle ele alındığı çalışmaların ön plana çıkması ve lojistiğin sigorta uygulamalarında güvenliği artırıcı etkiye sahip nesneleri interneti, blockchain gibi teknolojilerin gelecek çalışmalarda sıklıkla çalışılacağı bu araştırmada ulaşılan diğer sonuçlardır. Bu çalışma süre, veri tabanı, araştırma türü ve dili gibi belirli kısıtlara sahiptir ve gelecek çalışmalarda daha farklı veri setleri oluşturularak bibliyometrik analiz gerçekleştirilebilir ve sonuçları bu çalışmanın çıktılarıyla karşılaştırılabilir.