QR Menü Kullanımı Kapsamında Restoranlarda Yenilikçi Uygulamaların Hizmet Kalitesine ve Restoran İmajına Etkisi


ŞAHİN E., YİĞİTOĞLU V.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.10, no.3, pp.1745-1768, 2022 (Peer-Reviewed Journal)