FROM ORACLE TO PHILOSOPHER: AN ANALYSIS OF FRAGMENT NO. DK1 IN THE CENTER OF HERACLITUS' LOGOS THOUGHT


korpe i.

Kilikya Felsefe Dergisi, no.1, pp.1-20, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2024
  • Journal Name: Kilikya Felsefe Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-20
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, Heraclitus' fragment DK1 and the term logos, the basic concept of the philosopher's philosophy, are analyzed. The study also argues that Heraclitus, in addition to be- ing a philosopher, can also be characterized as a seer or prophet based on the words he uses in the fragment, the sentences he constructs and the style he uses. Accordingly, this study consists of discussing the following issues: By analyzing fragment DK1 under three headings, it is aimed to understand the term logos, which constitutes the center of Heraclitus' thought. At the point of understanding the term logos, the meanings of the word in the dictionary were emphasized and the meanings attributed to the word in the relevant fragment were determined. Thus, it was de- termined that the main meanings that Heraclitus attributes to the word logos in the fragment numbered DK1 are the meanings of reason, word, rational principle, ruling principle. The study also claims that the style used by the philosopher in the fragment is specific to oracles or prophets as well as philosophers. This claim was tried to be justified by the style and jargon of the sentences and words that make up the fragment and by the statements of ranking Heraclitus commentators.
Bu çalışmada Herakleitos’un DK1 numaralı fragmanı ve filozofun felsefesinin temel kavramı olan logos terimi üzerinde inceleme yapılmıştır. Çalışmada ayrıca Herakleitos’un fragmanda kullandığı sözcükler, kurduğu cümleler ve kullandığı üsluptan hareketle filozof olmasının yanı sıra aynı zamanda bir kahin ya da peygamber olarak da nitelendirilebileceği iddia edilmiştir. Buna göre bu çalışma şu hususların ele alınmasından oluşmaktadır: DK1 numaralı fragmanın üç başlık altında incelenmesi suretiyle Herakleitos düşüncesinin merkezini oluşturan logos terimini anlamak amaçlanmıştır. Logos terimini anlama noktasında sözcüğün sözlükteki anlamları üzerinde durularak ilgili fragmanda sözcüğe yüklenen anlamlar tespit edilmiştir. Böylelikle DK1 numaralı fragmanda Herakleitos’un logos sözcüğüne yüklediği temel anlamların, akıl, söz, rasyonel prensip, yönetici ilke türünden anlamlar olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca filozofun fragmanda kullandığı üslubun filozof olmasının yanı sıra kahinlere veya peygamberlere özgü olduğu iddiasında bulunulmuştur. Bu iddia ise fragmanı oluşturan cümlelerin ve sözcüklerin dile getirilişindeki üslup ve jargondan hareketle ve rütbeli Herakleitos yorumcularının ifadeleri ile gerekçelendirilmeye çalışılmıştır.