Farklı Fizyoğrafik Üniteler Üzerinde Yer Alan Eski Manay Göl Alanı Topraklarının Özellikleri ve Potansiyel Üretkenlikleri


Sarı M., ALTUNBAŞ S., Sönmez N. K., Emrahoğlu E. I.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.7-17, 2003 (Peer-Reviewed Journal)