Göstergebilimsel çözümleme yöntemiyleKadına yönelik şiddet afişlerinde anlam aktarımı sorunu


BARKIN O. O. , ÖZKARTAL M.

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.167-178, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.167-178
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Semiotics Analysis Method with the Problem of Meaning Transfer of Violence Banners for Woman
Violence against women continues to be an important problem in Turkey and in the world. State administrations, non-governmental organizations and private organizations are conducting many studies to find solutions to the problem of violence against women. Social posters are one of the most referenced tools these studies. Social posters are designed nonprofit, directing the person to do the motive right things, socially minded, helping individuals and illuminating them for design. These banners, which are social-oriented, use a number of indicators while fulfilling their purposes and benefit from social consensual codes, metonymic, metaphor and myths while using these displays. These effective means of communication play an important role in reducing or even ending violence against women. Effective and correct utilization of semiotic units in poster design is very important in terms of the success of the desired transfer of meaning. In addition, the possibility that the used indicators create other side meanings other than the meanings to be conveyed may be a sign of the existence of a problem. For this reason, the semiological analysis is very important. With this in mind, in this study, posters on violence against women were analyzed by semiotic method and suggestions that are thought to contribute to this field are presented. 

Keywords
Violence, Violence against women, Poster, Semiotics 

Göstergebilimsel Çözümleme Yöntemiyle Kadına Yönelik Şiddet Afişlerinde Anlam Aktarımı Sorunu 
Kadına yönelik şiddet, Türkiye’de ve dünyada önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Devlet yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar, kadına yönelik şiddet sorununa çözüm bulabilmek adına birçok çalışma yürütmektedir. Bu çalışmalarda en çok başvurulan araçlardan biri de, sosyal afişlerdir. Sosyal afişler; kâr amacı gütmeyen, bireyleri doğru olanı yapmaya yönelten, toplumsal kaygı taşıyan, bireylere yardım eden ve onları aydınlatan afişlerdir. Sosyal fayda odaklı bu afişler, amaçlarını yerine getirirken birtakım göstergeleri kullanırlar ve bu göstergeleri kullanırken de toplumsal uzlaşılmış kodlardan, metonomiden, metafordan ve mitlerden faydalanırlar. Bu etkili iletişim araçları, kadına yönelik şiddetin azalmasında, hatta sonlanmasında önemli derecede rol oynamaktadır. Afiş tasarımlarında semiyotik birimlerden etkin ve doğru yararlanma, istenilen anlam aktarımının başarısı açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, kullanılan göstergelerin iletilmek istenen anlamların dışında, başka yan anlamlar da oluşturma ihtimali, bir problemin varlığının işareti olabilir. Bu nedenle göstergebilimsel analiz oldukça önem arz etmektedir. Bu önemden hareketle bu çalışmada da kadına yönelik şiddet konulu afişler, göstergebilimsel yöntemle analiz edilmiş ve bu alana katkı sağlayacağı düşünülen öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler
Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Afiş, Göstergebilim.