Bir Köpekte Özefagal Divertikül Olgusu


Creative Commons License

Börkü M. K., Aktaş M. S., Kaya M.

Ataturk Universitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.29-33, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The case, an 11 year old female Boxer dog, had complaints of regurgitation after feeding, difficulty in breathing and coughs. There were no abnormalities found on haemogram and serum biochemistry analyses. Esophagus was seen to be dilated to dorsal and ventral direction region of the hiatus esophagus by indirect radiography. Metpamid 1 mg/kg twice a day, Ranitab 2 mg/kg twice a day, and Gaviscon 10 cc four times a day were used, by medical treatment. It was aimed to evaluate the case of esophageal diverticula in a dog.

Bu olgunun materyalini beslenme sonrası regürgitasyon, solunum güçlüğü ve öksürük şikayetleri bulunan 11 yaşlı dişi Boxer ırkı bir köpek oluşturdu. Hastanın hematolojik ve serum biyokimyasal analizlerinde herhangi bir anormallik yoktu. İndirekt radyografide, özefagusun kranial hiatus özefagus bölgesinde dorsal ve ventrale doğru dilate olduğu belirlendi. Medikal tedavi olarak laktatlı ringer ve %5 dextroz solüsyonları,1 mg/kg 2x1 dozda Metpamid, 2 mg/kg 2x1 dozda Ranitab, 10 cc 4x1 Gaviscon kullanıldı. Bu olgu ile bir köpekte özefagal divertikülün değerlendirilmesi amaçlandı